• Начало »
  • ОБУЧЕНИЯ »
  • "Коучинг? Защо и кога се нуждаете от своя личен коуч?"- Безплатен тренинг- от програмата за ключови компетенции

"Коучинг? Защо и кога се нуждаете от своя личен коуч?"- Безплатен тренинг- от програмата за ключови компетенции

Какво е коучинг?!

Понятието  COACHING е въведено като методика за личностно развитие и израстване посредством трансформиращ диалогичен процес – общуване между <коуч> и <коучванолице>.  В превод на български език думата <коуч> се превежда като <треньор>, а в понятието <коучвано лице> по аналогия се разбира <трениран/ трениращ>. Това, обаче е само буквалния превод на думата от английски на български език, но не отразява правилно нейния смисъл, който работи изключително успешно в посока подобряване на представянето на личността. Коучинг подходът може да бъде използван ефективно за решаване на разнородни казуси от всички сфери на личния живот, но е изключително успешна методика и в бизнес контекст. Като част от инструментариума за мотивиращо управление на човешките ресурси, в България КОУЧИНГ подхода    все още набира популярност и навлиза (макар и бавно) в употреба в българските компании.

Изследване проведено от Лектика консулт в началото на 2016г.,  показа, че един от много съществените ограничителни за правилното разбиране на <коучинг подхода> ,  фактори е звученето и разбирането на КОУЧ, респ. КОУЧИНГ. Българските потребители възприемат думата като чуждица и по аналогия с думата треньор, предполагат смисъла й да се свързва със спорт….. В търсене на решение на този казус, Кремена Дачова използва и въвежда в употреба термините: <КО-УЧител>, <КО-УЧеник> и  <КО-УЧебен процес>

КО-УЧене е понятие, което Лектика консулт използва като понятен и разбираем за нас, в България еквивалент на метода коучинг.

КО-УЧене е учебна методика за увеличение на ефективността на личността в личен и професионален план. Коучинг подходът изхожда от презумция, че личността има голям индивидуален потенциал. Управлението на личността като част от една общност (екип) задължително преминава първо през опознаване на този потенциал; второто необходимо условие е да се създадат условия за разгръщането и развитието на този потенциал; на трето (и не на последно) място е необходимо да се синхронизират ценностите на личността с ценностите на организацията. КО-УЧебния подход, който използваме е коучинг подход с добавени елементи на учене. Същевременно процесът не е учебен, защото са елиминирани характерни за учебния процес елементи. Липсва йерархията на отношенията в ролите ; насърчава се диалогична, а не монологична форма на общуване; търси се ефективност на комуникацията чрез изграждане на рапорт за отношенията и дневния ред за деня; излиза се от ограничението на рамката, познато като „класна стая“, презентиране, базови точки и пр.; учебен ефект се търси чрез действие, правене; насърчава се активност и креативност на участието и пр. Подходът към участниците не е като към <служители> , а като – личности. Ситуацията е нова, различна и изважда участниците от заучените модели, пред поставя освобождаване на служителите от роли и създава климат на открити отношения; извлича максимални ползи за опознаване и разгръщане на потенциала на участниците; изключително силно повлиява тяхната мотивираност; развива усещането за принадлежност към обща визия, ценности и фирмена култура, завишава рязко степента на отдаденост.

     8 Причини, при които е подходящо да се ползвате от услугата на коуч?                     

Вие лично или вашия екип е полезно  да работите с коуч, ако…..:

1.  Забелязвате, че ви липсва яснота относно цели, знания, умения….Срещате трудност в дефинирането им?!  Не ви достига  увереност в себе си?  Не сте сигурен на кой ресурси и в каква степен можете да се доверите.
2.  Има събития, чиято важност и спешност натежава пред моментния ви капацитет…Нужна ви спешна реакция.
3.   Недостиг на време ви притиска да вземете спешни, но правилни решения.
4.   Успехът напоследък ви се изплъзва… Започвате да се съмнявате в резултатността си.
5. Едни или други причини отнемат баланса в мисленето ви и това се отразява на действията и успешността ви.
6.  Обстоятелствата ви поставят в ситуация на избор. Не сте уверен в „правилния избор“.
7.   Не познавате в достатъчна степен своя собствен капацитет. Изненадан сте от показаното. То е различно от представата ви.
8.  Търсите промяната ( в себе си или в организацията), но искате да разчитате само на собствен, а не – външен ресурс.

 

 

30,00 лв. 0,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 0,00 лв.
Моля, изберете:
Подобни продукти