• Начало »
 • ОБУЧЕНИЯ »
 • "Мениджърски решения. Избори и подходи." - част от програма Бизнес перспективи

"Мениджърски решения. Избори и подходи." - част от програма Бизнес перспективи

„МЕНИДЖЪРСКИ РЕШЕНИЯ. ИЗБОРИ И ПОДХОДИ“  - част от програмата Бизнес Перспективи. 

 

 

Уважаеми мениджъри и собственици на бизнес,

От какъв тип са проблемите, които решавате всекидневно?

Недостиг на ресурси ( човешки, времеви, финансови)?
Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?
Текучество на служители или неподходящи кандидатури за обявените свободни работни места?
Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?
Липсваща или неясна комуникация?
Недостиг на доверие в екипа или наличие на конфликти?
Делегиране на права и отговорности?
Малко на брой са предприемачите, които биха посочили само един от изброените  проблеми. В повечето случай, отговорите на горния въпрос надвишават 3 от изброените  7, а при внимателен анализ на темата, най – вероятно към посочените от мен 7 типа проблеми, бихте добавили поне още толкова. В резон на това е важно да поставим следващото питане:

Как приоритизирате проблемите?
На кой от тях – решението e  от първостепенна важност за вас?

Какво е УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ?

Всяко управленско решение е отговор на възникнал, констатиран и анализиран проблем. Доколко едно управленско решение <решава>, т.е. отстранява проблема зависи от  подхода към ситуацията. От първостепенна важност е точната и своевременна идентификация на проблема. В поредността от действия, на второ място се явява нуждата от анализ. В логична връзка с установеното е нужно да се  набележат  мерки  и срокове  за преодоляване на проблема.
Анализ на погрешните решения или решенията недовели до отстраняване на проблема посочва, че в значима част от случаите усилията за решаване на проблема са били  насочени в погрешна посока. Ресурсите – се изразходват без усилията да доведат до решение. Загубите невинаги са пропуснати ползи, често може да са материални пасиви.

Какви са фазите за решение на проблеми в бизнес план?

Чест синдром на бизнес моделите в българския им вариант е липсата на отношение към проблема, т.е. пасивност, правене на нищо, изчакване – нещата да се наредят от само себе си. Анализът на темата – какво е това проблем и как се вземат решения – се счита за приоритет на теоретиците  и онези, които имат излишък от време. Обратно на този модел на мислене, методиката на правилното мислене поставя акцент и концентрира вниманието върху наличието на проблем. Обективна констатация, анализ, синтез на случая и набелязване на решение са стъпки към ясно мислене, абстрахирано от емоции.

Какво означава да се намери решение на един проблем?

Достатъчно ли е еднократно решение? Изисква ли се  систематичен подход и наличен ли е потенциал за повторното активиране на проблема?

Важно е да се осмисли, че:

 • <един проблем> може да се явява първопричина и основание за следващ/и такъв/такива;
 • Няма следствие без причина;
 • Всяко действие има свое последствие;
 • Наличието на проблем има своята симптоматичност;
 • Правилното и своевременно констатиране на симптомите е важен фактор за отстраняване на проблема;
 • Всеки проблем е парче от пъзела на цялостната картина в бизнес контекст;
 • Работещият подход за решаването на проблеми е рационален,  безпристрастен и  изисква обективност;
 • Има различни категории проблеми. Едни изискват спешна и интензивна намеса; други – могат да бъдат оставени на втори план.КЛЮЧът не е в това да приоритизирате планираното, а да планирате приоритетите! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Стивън Кови
280,00 лв. 230,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 230,00 лв.
Моля, изберете: