„Големият Лидер“ - тренинг от  Програмата  "Бизнес Перспективи".

„ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР“ е част от  Програмата  "Бизнес Перспективи".

Програмата се състои от 4 отделни тренинга и  представлява –  хибрид между обучение и бизнес инкубатор. По време на обучението участниците работят върху конкретни казуси, генерират идеи и решения, отработват личностни умения, необходими за израстване и развитие в личен план. Всеки модул завършва с възлагане на конкретен практичен казус, свързан изцяло с бизнеса на всеки от участниците. 

"Големият лидер" - програма на събитието:

Въвеждаща сесия –

– Смисъл и съдържания на понятията „Визия“, „Стратегия“ и „Тактика“ в контекста на бизнеса. Значимост на съдържанието им  за постигането  на поставените конкретни бизнес цели?

–  Организационна култура?!

–  Корпоративна визия! Изграждане и Разпознаваемост на марката?

–  Вътрешна и външна комуникация?! Работеща комуникация?

–   Маркетингов микс? Продуктово позициониране?

–   Реклама – за и против,<правилна реклама>. Съотношение качество/цена?

Основна сесия –                  

 –  Мащабно управленско мислене – стратегия.

 –  Тактика <на боя> или такт в отмерване на ритъма.

– Комуникация – нужда, ползи, грешки при комуникацията; видове комуникация.

– Комуникацията като средство за постигане на цели или Как с думи се вършат неща?

 –  Интегрирани маркетингови комуникации.

 –  Социални мрежи. Нетуъркинг?

 –  Форсайт. Корпоративен форсайт – визия, прогностика, футуризъм.

Обобщение    

Профил на успешния лидер. Изграждане  и запазване на умения.

Защо да изберете този семинар?

Знанията, които ще придобиете в този семинар ще усъвършенстват вашите знания и умения  да градите и споделяте  вашата концепция за бизнеса  до степен  на висок и резултатен професионализъм!

Подход:
Симулации на конкретни бизнес казуси; ролеви игри –  интерактивно обучение за придобиване и трениране на умения за управление на бизнеса и справяне с трудности и предизвикателства.

Затваряне на обучението и поставяне на индивидуални задачи за надграждане на уменията на участниците.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10 % отстъпка.

 

 

 

 

 
280,00 лв. 230,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 230,00 лв.
Моля, изберете: