banner

Transformation

"УСПЕХЪТ Е ТРАНСФОРМАЦИЯ " е поредица от семинари, базирани на принципа учене чрез преживяване. Само 20 % от времето e отделeнo за теория и анализ, останалите 80% са предназначени за ролеви игри, разиграване на казуси и групови занимания. 

В две сесии, всяка съставена от четири отделни модула, работим заедно за собственото си развитие в личностен план. Обобщавайки опита си, надграждайки знанието, с музикални и творчески средства разгръщаме своето АЗ в проекция СЪМ и в проекция МОГА. Виждаме себе си и света през очите си; чуваме, усещаме докосвайки, опитваме вкуса и уханието на разни неща. 
Отвъд възприятието на своите сетива откриваме заедно друг ъгъл, същите неща, но в нова, различна светлина, разграничаваме сегашното свое разбиране от другото възможно за света….

За кого е предназначена програмата?

За Всеки, който се е устремил към личностното си израстване и развитие!
За Тези, които искат САМИ да подреждат живота си! 
За Родители, които са осъзнали, че най-скъпия подарък, който могат да подарят на децата си е тяхното собствено щастие!
За Партньори, които искат да усещат пулса на връзката си поне толкова силното колкото преди…
За Хора, които все не сполучват в изборите си на партньор….
За Всеки, който иска да живее себе си тук и сега в своята пълнота. 

Какво ще можете да вземете със себе си след всяко уъркшоп обучение ?

- Шепи от идеи, желания, копнежи и огромна енергия за случването им!
- Усещане за силно начало на Лична трансформация! 
- Осъзнато творене на своето тук и сега преживяване и светоусещане! 
- Изненада колко големи са ресурсите ви; колко различен може да бъде света; как новият ъгъл и различната светлина могат да творят чудеса….!
- удовлетворение, изобилие и желание за сътворяване на нови неща! 
- силата да владееш своята собствена трансформация! 
- Новото си аз!

Усвояваме умения да познаваме себе си, да се доверяваме на себе си, да идентифицираме своите граници и ограничителни вярвания, да редуцираме тяхната сила и влияние върху живота ни.... Ще отворим очите си и ушите си... за всички онези неща, които все пропускаме да забележим и без които нищо от всичко велико, което правим... е просто без смисъл.... за онези неща, без които нищо не може да е хубаво, нищо не може да е сладко,..нищо - не се случва гладко!..ще се научим да разчитаме на възможностите си, ще умножим успешността си, ще извървим пътеката към успеха - пътеката на своята лична трансформация! 

Формат - две еднодневни, уикенд сесии с присъствени четири модула по 90 минути.                                  Продължителност на сесията – 14.00 до 18.00. 

ТЕМИ на Първа сесия - АЗ съм, моТИ/ВИ, Аз+Ти=НИЕ, Аз/Ти + ….. - в триъгълни отношения>                                 
ТЕМИ на Втора сесия – Без багаж, Сомелиер, Алхимия, Мастър шеф