banner

Силата на думите или                                    Как с думи се правят неща!

 

"ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ" е структурирана програма за овладяване на комуникативните умения, които имаме. 


От ранна възраст се научаваме да общуваме - първо без думи, а по-късно - с думи. Във всеки следващ етап от живота си добавяме още и още нови комуникационни изразни средства.....или поне така би трябвало да бъде! Колкото и да сме последователни в тази посока, обаче:
- всеки от нас се е сблъсквал със ситуации, в които е имал предвид едно, а събеседниците му са разбрали - друго. 
- всеки от нас е недоумявал (поне веднъж в живота си) как се случва така, че партньорът му не го разбира или твърди, че го разбира, но се оказва, че двамата имат предвид съвсем различни неща! 
- всеки от нас е оставал с впечатлението, че е разбран, а реалността е била - различна....


"ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ" е работилница за придобиване на умения за:

* Не фиктивна, а ЕФЕКТивна комуникация
- ще се учим да правим неща, за които обикновено твърдим, че ги можем...
- ще се учим да слушаме
- ще упражняваме умения, които "владеем"
* Говорене с цел - вместо безцелно
* Говорене с намерение - вместо безсмислено...
* Комуникация със стил
* повишаване ефективността на комуникацията 
* постигане на разбиране
* преодоляване на съпротиви
* излагане на идеи, цели; поставяне на задачи
* отговор на въпросите:
- Какво затруднява комуникацията?, 
- Какво предпоставя грешки в комуникацията?,
- Какъв е смисъла на думите ни?, 
- Как с думи се постигат неща? и
- Как с думи .... се правят неща?