banner

The Reality

Всеки от нас има различна представа за реалността. Обусловена от разлики - климат, географска ширина и дължина, храна, религия, разбирания и вярвания за света.... за всекиго е различна реалността. Реалността е такава каквато я виждаме. Реалността е такава, каквато я чуваме. Реалността за всеки от нас се състои от нещата, които считаме за реални.