banner

Личен Успех и ефективност

 

Вярвате ли или не, ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА и  УМЕНИЯ СА ПРОМЕНЛИВА ВЕЛИЧИНА!                 

В професионален план всеки от нас проявява не други, а своите Личностни качества и умения. Опознаването и разгръщането на потенциала на личността са първи и основен фактор за нарастване на нейната успешност и подобряване на нейното представяне. Изхождайки от разбирането за широта и обем на потенциала на всеки от нас, в "ЛИЧЕН УСПЕХ и ЕФЕКТивност" работим заедно в посока самопознание, целеполагане, редуциране на пречките, емоционална интелигентност, управление на времето, решаване на конфликти и др.

Каква форма предаваме на нещата, как се променя тя във времето; как с времето се променя формата, която предаваме на нещата; как се променя нашето възприятие за тях?!... Проследете в ретроспекция живота си, разгледайте, вижте, забележете, установете....открийте моделите, проследете общото в тях... и ще видите с изненада колко се е променило във времето вашето отношение към едни и същи неща, колко сте израснали, колко умения сте култивирали и на колко - присъщи на вас черти - ръбовете са се изгладили, повърхността е вече полирана...., блясъка - се забелязва с просто око! Но също ще видите и неща/места... където не е точно така, места/неща - белязани от страдания, носещи отпечатъка - <жертва>.... 


Това ли е вашата мечта? Така ли изглежда живота в представите ви? И ако не е точно так, то тогава - как? 
Времето е в нас и ние сме във времето! То променя нас, с много от нашите действия - ние променяме него.... 
И какво се случва с нашето отношение към нещата?! Може ли то да остане същото? И..... какво би било ако то остане същото? 
Животът ни ще изглежда като книга с няколко на брой повтарящи се страници....прелистваш, прелистваш....и всяка следваща страница удивително прилича на една друга...която си прочел преди няколко страници! 

Та,...решаваме да променим отношението си към нещата! Лесно звучи, а как е наистина? Ти, знаеш ли?...или някой твой близък знае и ти е разказвал? Как ви прозвуча от неговата уста, повярвахте ли му, разбрахте ли думите му, почувствахте ли ги? Как е постъпил той? А как бихте постъпили вие на негово място? Има ли <правилен начин>? Има ли <правилно отношение>? <Правилното> за едни, е ли <правилно> за други, а - за всички? 
Трудно е да се отговори еднозначно на тези въпроси! Трудно е и знание за това не се преподава!... Как да разберете - грешите ли или сте избрали <правилно> да се отнесете към реалността?

Каква е реалността?... Безспорно, за всеки - различна! А защо е така? Заобиколени сме от едни и същи неща. С някои живеем заедно, с друг - работим заедно....в една и съща среда...Един от нас се чувства прекрасно, за друг - може да е дори ужасно, а някои...дори не биха отразили питането ни като заслужаващо внимание... и защо е така? 

НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ Е ФУНКЦИЯ ОТ НАШАТА ЛИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ! ОТНОШЕНИЕТО е ИЗБОР! Добре е ИЗБОРЪТ ви да бъде информиран...

Магията да случиш твоята истинска реалност..... е като магията на числата в реда на Фибоначи - има ред, има абсолютна хармония... нужно е само да отвориш очи да я видиш, да махнеш само...шума от живота си за да можеш да чуеш.... мелодията и нейната красота, мелодията да бъдеш в силата си, да правиш сам света и живота си....
   

Заедно търсим  "Златното сечение" на твоята истинска сила 
ЕЛА...заедно ще ги открием!