banner

Програма Ключови Компетентности

Цели и целеполагане

Управление на времето

Ефективна  комуникация

Невербална Комуникация

Емоционална интелигентност

Личен Успех и Ефктивност.

мост на ДОВЕРИЕТО. Навици на успешните хора.

КОНФЛИКТология – Логика на конфликта

ПРОГРАМА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ има за цел да осигури  ПОДКРЕПА ПО ПЪТЯ НА ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ И РАЗВИТИЕто и развитието на всеки от нас има особено значение за проявление на възможностите ни.  Натрупаните знания и умения, често не успяваме да оползотворим, само и единствено поради ограничения, произхождащи от ценности, вярвания и разбирания. Начинът, по който  виждаме себе си и своите проекции в житейски план е в пряка зависимост от модели създадени и затвърдени у нас от ранно детство и такива натрупали се в последствие.

В поредица от натрупване на грешки, неуспехи и провали - ние сме склонни да търсим причина и вина във външни хора и неща, упрекваме ...някой и нещо..... до онзи моментв живота когато си дадем сметка, че всичко, което ни се случва е сценарии, чиито автор сме ние самите. За промяната на този сценарии или някои от главните герои в него е нужно  да ревизираме смислите, които влагаме в думите, да опознаем  своите ценности, морал и ограничаващи вярвания,....да ги подредим, а някои- да поразчистим... и след тази ревизия на себе си ще можем да започнем да напишем по нов начин сценария на своя живот,..... ще променим някои от героите в него и ще видим, почувстваме себе си по нов, различен начин!

Търсите ли промяна в живота си? Искате ли  живота ви да бъде нов и различен?... Единствения начин това да се случи е като промените самия себе си, начина си на мислене, трансформирате или поне - модифицирате разбиранията и личността си!

Как може да се случи това? - обадете ни се.....Запишете се  в програмата ЛИЧНИ УМЕНИЯ.

Заедно ще тръгнем по пътя на промяната!                                                                                                                                                Всеки модул в програмата „ЛИЧНИ УМЕНИЯ“, може да бъде записван отделно.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  - пишете ни на email  omajmeny@gmail.com