banner

ЕМОЦИОНАЛНА   ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Свикнали сме да свързваме понятието  "интилигентност" с разума (IQ).                                                                                    Тогава защо  говорим за емоционална интилигентност (EQ)?  

Нашето съвремие е парадоксално! Разполагаме с все повече и все по- модерни средства за комуникация, а реалността показва, че ние на практика общуваме помежду си все по- малко и все по- малко!!! И макар тази констатация да разглежда само количествените параметри на проблема, сама по себе си тя провокира загриженост. Ако разгледаме и качествения параметър на темата, ще забележим, че резултатите от контакта на хората един с друг - по между си и в работата, са още по-грижовни!

Способността  да разбираме и контролираме себе си, да се разбираме  с другите хора, да контролираме емоциите си и да възприемаме правилно емоциите на останалите, да решаваме проблеми и да генерираме успехи  е измерена и променлива величина.

Емоционалната интелигентност е умение, респ. тя може да се придобие и подобри, но може и да закърнее и намалее.

Хората с висока емоционална интелигентност:

  • анализират фактите и вземат разумни, а не емоционални решения как да ги коригират в желаната от тях посока;
  • позволяват да бъдат критикувани; не изпитват нужда да отричат вината си; не изпитват чувство за вина; не се самосъжаляват и оправдават...
  • имат яснота за себе си - кои са, какви са; познават своите силни и слаби страни; търсят промяна в развитието и израстването си; 
  • ценят свободата си; имат своя ценностна система, но допускат наличието и на друга позиция, различна от тяхната; вземат предвид аргументирано изложената позиция (независимо, че е различна от тяхната), не реагират прибързано и емоционално.
  • слушат активно събеседника си; разграничават смисъл от емоционална украсеност на речта
  • доверяват се на факти; отношението им към нещата най-често е обективно
  • се извиняват, когато грешат; учат се от грешките си и рядко ги повтарят

.....За това и още по темата