banner

за да развиете потенциала е нужно да го идентифицирате

  • Успехът се корени в това ТИ САМ ДА ИМАШ КОНТРОЛ над това, което мислиш, над това, което казваш, над това, което правиш! Всичко следващо ще е логична последователност  от предишното.

 

  • В ЖИВОТА НИ ДЕЙСТВА ЛОГИЧНОСТ! Всичко, което се случва днес има своята причина в случилото се вчера, онзи ден и преди,….   всичко, което ще ми се случи утре ще бъде резултат от мисленото, казаното и направеното от мен - днес!

                          ДНЕС, ТУК И СЕГА,  ВСЕКИ ОТ НАС  ТВОРИ САМ СВОЯТА  ЖИЗНЕНА РЕАЛНОСТ!                                              

За да изразиш своя АЗ е нужно да го познаваш. За да го познаваш е нужно постоянно да го преоткриваш, развиваш и осъзнаваш. В едно ПЪТЕШЕСТВИЕ НАВЪТРЕ КЪМ СЕБЕ СИ фокусираме вниманието ви върху вашият личен потенциал, за неговото изразяване и разгръщане, за неговото развиване. Перспективата АЗ СЪМ е началото на всичко, което визираме в . Ще развием умението си в АЗ - Мога посредством опознаване на самия себе си!

Ще положим началото.....за да си припомним, че всеки път се изминава с поредица от крачки и най-важна от тях е първата крачка!

Как преминава нашите семинари?

Учим се чрез преживяване. Заявяваме това, което можем като го правим. Изработваме умения да се доверяваме на невербалните си усещания. Изработваме логаритъм за управление на приоритетите и времето си. Планираме случващото се в живота ни. Поемаме контрол над случващото се като отнемаме правото на да подрежда живота ни. Концентрираме ума си. Фокусираме силата си. Насочваме я в избраната от нас посока. Постигаме желаното такова каквото сме го проектирали в мислите и сърцето си! Случваме - вълшебство в живота си!

                                      Опознайте себе си, осъществете желанията си, заживейте мечтите си.