banner

Управление на времето.

 

– Навреме ли сте за срещите си? Закъснявате – малко, много, рядко или редовно? Как реагирате когато имате среща с някой и той закъснява?

– Успявате ли да свършите задачите, които сте планирали за деня си или се случва да ги отлагате за утре, …вдруги ден?!

- Успешно ли разпределяте времето си? Вие ли управлявате него или то вас???

Денонощието на всеки от нас е точно 24 часа! защо тогава на едни времето им стига, на други – все е малко, а за трети дори има в излишък?!  

ще се съсредоточим върху няколко важни аспекта:

*Как да използваме времето си оптимално?

*Как да плнираме целите си и да ги вместим в и без това сгъстената си програма?

* Дали и как <употребата на времето> ще повлияе върху нашата ефективност на работното място?

Как да разтегнем или компресираме времето?!

120 ценни минути заедно!…..